Oferta

1. Zarządzanie i administracja nieruchomością wspólną:

punkt czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP,
punkt założenie rachunku bankowego Wspólnoty,
punkt protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją techniczną i prawną,
punkt negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną - broker, który z nami współpracuje organizuje coroczny konkurs ofert,
punkt przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
punkt minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem zarządzanych nieruchomości,
punkt przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
punkt prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
punkt gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości,


2. Obsługa techniczno-eksploatacyjna:

punkt zlecanie i nadzorowanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
punkt prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i dozoru technicznego, w szczególności obowiązkowej książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisów z wymaganych przeglądów technicznych nieruchomości, protokołów i opinii z przeglądów kominiarskich,
punkt sporządzanie na podstawie protokołu stanu technicznego budynku zestawień potrzeb remontowych,
punkt sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane,
punkt zbieranie ofert dotyczących usług, związanych z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi
oraz przygotowanie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót,
punkt przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów preferencyjnych na planowane remonty (zwłaszcza termomodernizacyjne),
punkt wybór kontrahenta świadczącego usługi sprzątania,
punkt nadzorowanie i organizowanie legalizacji oraz okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych,
punkt zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych,
punkt koordynowanie prac zleconych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.


3. Obsługa ekonomiczno-finansowa:

punkt prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych,
punkt prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych opłat, należnych odsetek, dokonanych wpłat
oraz występujących zaległości lub nadpłat,
punkt ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów utrzymania lokali: zaliczki eksploatacyjnej, remontowej, a także opłat zaliczkowych za media rozliczanych zgodnie z regulaminem rozliczania mediów – według prawomocnej uchwały,
punkt sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych,
punkt rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego,
punkt windykacja należności - w razie potrzeby, proponujemy tutaj wprowadzenie specjalnej, uchwały, która określi tryb windykacji,
punkt wydawanie niezbędnych zaświadczeń właścicielom lokali,
punkt obsługa bankowa i pocztowa zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
Gliwice:
+48 605-646-305
+48 604-232-409
gliwice@domhut.pl


Chcesz poznać wycenę, prześlij do nas zapytanie, korzystając z FORMULARZA kontaktowego.

Design: SLJ